Kontaktinfo

På hjemmesiden til hver kommune ligger kontaktinformasjon til aktuelle samarbeidspartnere i hver kommunen:

Frosta kommune

Meråker kommune

Selbu kommune

Stjørdal kommune

Tydal kommune

Videre finner du kontaktinfo til aktuelle samarbeidspartnere utenfor den enkelte kommune.

PPT

PPT i Værnesregionen er en interkommunal tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal, i tillegg til Aglo, Meråker og Ole Vig videregående skoler. Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, rådgivning og logopedi.

Kontakt:

74 83 35 00

Les mer om PPT 

Henvisningsskjema til PPT

Barnevern

Værnesregionen barneverntjeneste omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene.

Kontakt:
Mandag-Fredag kl. 08.00 – 15.00

Telefon: 74 83 35 00.

Ved behov for hjelp eter åpningstid kontakt barnevernsvakta: 73899090 eller 02800

Den beste måten å nå oss på er å sende e-post til barneverntjenesten@varnesregionen.no

Meldeskjema til barnevernet.

Familievernkontoret

Familievernkontoret er et tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.

Familievernkontoret Levanger  dekker kommunene Frosta, Meråker og Stjørdal. Telefon: 466 17 680

Familievernkontoret Sør-Trøndelag dekker kommunene Selbu og Tydal. Telefon: 73 99 05 00

Barnehuset Trondheim

Barnehuset Trondheim er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Barnehuset er først og fremst et tilbud for barn, ungdom og deres familier, men tilbyr også at alle som ønsker å drøfte eller få råd vedrørende usikkerhet om overgrep/de tema nevnt over, kan ringe anonymt.

Telefon: 73 89 57 00

Krisesenteret

Krisesenteret i Nord-Trøndelag er et døgnåpent og gratis tilbud. Værnesregionskommunene er sammen med andre kommuner både eiere og deltakere. Senteret tilbyr også veiledning til kommunen og dens ansatte.

Telefon: 74 07 77 10

Politi

Politiet i Værnesregionen kan kontaktes på telefon: 02800

Ved akutt hendelse ring 112

Tilbakemeldinger

Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, da kan du benytte skjema nedenfor.

Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-post adresse
Skriv din tilbakemelding i feltet.