Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Værnesregionen. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I våre kommuner følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Enten uroen er sterk eller svak – gjør noe med det!

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med politiet på tlf. 02800 eller barnevernstjenesten på tlf. 95191250